Η Γνώμη σου Μετράει

Ερωτηματολόγια

Η συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών με την τοπική κοινωνία είναι πολύτιμη και σημαντική για την υλοποίηση και τον προγραμματισμό δράσεων. Η γνώμη σας μετράει και η συμμετοχή σας βοηθάει και ενισχύει την αποτελεσματική ανάδειξη της Θεσσαλίας και των προορισμών της.

2
Ερωτήσεις
5
Διάρκεια

Η γνώμη σας είναι πολύτιμη. Πείτε μας ποιες θεωρείτε πως είναι οι περαιτέρω ανάγκες ανάδειξης και προβολής της Θεσσαλίας, που κρίνετε ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία σε ευρύτερο επίπεδο.

Πάρτε Μέρος