Προγραμματισμός

2
Ερωτήσεις
5
Διάρκεια

Η γνώμη σας είναι πολύτιμη. Πείτε μας ποιες θεωρείτε πως είναι οι περαιτέρω ανάγκες ανάδειξης και προβολής της Θεσσαλίας, που κρίνετε ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία σε ευρύτερο επίπεδο.

Please correct any required fields and submit again.
Επιλέξτε τον τόπο διαμονής σας
Please select an option
Περιγράψτε μας τις περαιτέρω ανάγκες ανάδειξης και προβολής της Θεσσαλίας, που κρίνετε ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία σε ευρύτερο επίπεδο.
This question is required