Σχέδιο Μάρκετινγκ & Τοπικό Τουριστικό Προϊόν

5
Ερωτήσεις
10
Διάρκεια

Η συμβολή σας είναι σημαντική. Γνωρίζετε το τοπικό τουριστικό προϊόν καλύτερα από όλους. Παρακαλούμε συμπληρώστε ακόλουθο το ερωτηματολόγιο.

Please correct any required fields and submit again.
Επιλέξτε τον τόπο διαμονής σας
Please select an option
Παραθέσετε μας τυχόν στοιχεία (έρευνες, μελέτες, στατιστικά, υποδομές, στοιχεία αγορών, στοιχεία τουριστικών εμπειριών κ.α.) που μπορούν να αξιοποιηθούν στη μελέτη του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
This question is required
Συμπληρώστε τις προτάσεις σας για το τουριστικό προϊόν και τις προσφερόμενες εμπειρίες της περιοχής σας, σημαντικά στοιχεία τουριστικού ενδιαφέροντος για την προσέλκυση αντίστοιχων τμημάτων αγοράς (προφίλ τουριστών), συνδυασμό εμπειρίας που δύναται να προσφερθεί σε προορισμό ή προορισμούς που γνωρίζετε.
This question is required
Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας, και με βάση την εμπειρία σας, οι αγορές στόχευσης των τουριστικών προϊόντων που παρουσιάζονται στην ενότητα «Στρατηγική Μάρκετινγκ» του Σχεδίου Μάρκετινγκ Τουριστικού Προϊόντος για τη Θεσσαλία;
This question is required
Ποιες είναι οι αξίες που εκφράζουν την περιοχή σας και θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση της Ανταγωνιστικής Ταυτότητας;
This question is required