Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα

6
Ερωτήσεις
12
Διάρκεια

Η γνώμη σας μετράει, στο σχετικό ερωτηματολόγιο μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας τις προτάσεις και τα σχόλιά σας για τις ανάγκες εκπαίδευσης που υπάρχουν στην περιοχή σας.

Please correct any required fields and submit again.
Σε ποιον από τους παρακάτω κλάδους δραστηριοποιείστε; *
Please select an option
Ποια είναι η ιδιότητά σας;
Please select an option
Επιλέξτε τον τόπο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας:
Please select an option
Ποιο είναι το μέγεθος επιχείρισης που εργάζεστε
Please select an option
Ποια από τα παρακάτω σεμινάρια πιστεύετε ότι θα σας ήταν χρήσιμα
This question is required
Περιγράψτε μας τις ανάγκες εκπαίδευσης, κατάρτισης και υποστήριξης της επιχειρηματικής κοινότητας και τοπικής κοινωνίας Τουρισμού, ώστε να ληφθούν υπόψη σε μελλοντικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.
This question is required