Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο της ανάληψης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, με στόχο την προβολή και διάδοση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις, Περιφερειακής, Εθνικής και Διεθνούς εμβέλειας. Η ανάδειξη και προβολή της ιδιαίτερης αξίας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας, μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών και συνεργείων όλων των αρμόδιων και εξειδικευμένων σ’ αυτό το αντικείμενο φορέων, παραμένουν οι κύριοι πυλώνες Αειφορικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Website: www.thessaly.gov.gr