Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα

Για την ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, η «Σύμπραξη Τουρισμού για τη Θεσσαλία»  θα υλοποιήσει ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες του τουρισμού της Περιφέρειας.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης βρίσκεται σε στάδιο κατάρτισης και οργάνωσης, και επιδιώκει να προσφέρει στοχευμένη και πρακτική ενημέρωση για τις βασικές αρχές και εξελίξεις του Hλεκτρονικού Mάρκετινγκ των επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης θα ανακοινωθούν σύντομα.


Travel Stories & Photo Gallery

Τα κείμενα και το φωτογραφικό υλικό, αξιοποιούνται στη διαδραστική ιστοσελίδα προβολής της Θεσσαλίας www.mythessaly.com

Δημόσιες Σχέσεις

Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των προορισμών της Θεσσαλίας και την πρόκληση θετικής δημοσιότητας για αυτούς…

Διαδραστική Ιστοσελίδα Προβολής

Για τις ανάγκες φιλοξενίας και αξιοποίησης του σύγχρονου περιεχομένου που δημιουργήθηκε…

Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικού Προϊόντος Θεσσαλίας

Το Σχέδιο Μάρκετινγκ της Θεσσαλίας αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό και σύμμαχο της τοπικής κοινωνίας τουρισμού…

Video Gallery

Με στόχο την τουριστική διαφοροποίηση της καμπάνιας προβολής της Θεσσαλίας, δημιουργήθηκαν 4 διαφημιστικές ταινίες, οι οποίες ως κεντρικοί πυρήνες…

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Ψηφιακή προώθηση των τουριστικών προϊόντων, των εμπειριών και των προορισμών της Θεσσαλίας μέσω της καμπάνιας «My Perfect Day in Thessaly», η οποία υλοποιείται…