Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικού Προϊόντος Θεσσαλίας

Το Σχέδιο Μάρκετινγκ της Θεσσαλίας αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό και σύμμαχο της τοπικής κοινωνίας τουρισμού για την τοποθέτηση της Περιφέρειας στον διεθνή και ελληνικό τουριστικό χάρτη. Τα μοναδικά στοιχεία και οι εμπειρίες των προορισμών της Θεσσαλίας αξιοποιούνται από το Σχέδιο Μάρκετινγκ, καθορίζουν την στρατηγική κατεύθυνση και συνθέτουν παράλληλα το πλάνο των ενεργειών για την αποτελεσματική ανάδειξη τους.

Μέσα από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τον εντοπισμό των ιδιαίτερων πτυχών και χαρακτηριστικών της Θεσσαλίας και τον ορισμό και τμηματοποίηση της τουριστικής αγοράς, δημιουργείται ένα Χαρτοφυλάκιο Τουριστικού Προϊόντος της Θεσσαλίας, το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς. Στόχος είναι η τοποθέτηση της Θεσσαλίας στις αγορές και στα τμήματα αγοράς αυτών. Η μοναδική Ανταγωνιστική Ταυτότητα που προκύπτει διαφοροποιεί τη Θεσσαλία, αναδεικνύει τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της και την προσωπικότητα της και συμβάλλει στη δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας επικοινωνίας που αναγνωρίζει και αναδεικνύει σε πρώτο επίπεδο τους προορισμούς της Περιφέρειας.

Η μελέτη του Σχεδίου Μάρκετινγκ υποστηρίζει στρατηγικά την τοπική κοινωνία του τουρισμού προσδίδοντας προοπτική και αξία στον στρατηγικό χρονοπρογραμματισμό και στην υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής σε B2B και B2C επίπεδο.

Περιγραφή και Ενότητες που συνιστούν το Σχέδιο Μάρκετινγκ της Θεσσαλίας

Ανάλυση Στοιχείων και Αποτύπωση Τουριστικού Προϊόντος

Η ενότητα της Ανάλυσης Στοιχείων χαρτογραφεί την υπάρχουσα κατάσταση της Θεσσαλίας σε επίπεδο τουριστικού προορισμού. Η Ανάλυση εστιάζει στα χαρακτηριστικά, τις τουριστικές υποδοµές, τα στοιχεία ζήτησης, την προσβασιμότητα και τις δυνατότητες του τουριστικού προορισµού, συγκεντρώνοντας έτσι σημαίνοντα στοιχεία που διαθέτουν οι προορισμοί της Θεσσαλίας στο σύνολο τους.

Τα αξιοθέατα, οι παραλίες, τα σημεία πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, ο φυσικός πλούτος, οι δραστηριότητες, τα τοπικά προϊόντα και οι εκδηλώσεις των προορισμών της Καρδίτσας, της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Τρικάλων αποτυπώνονται, αξιολογούνται και αξιοποιούνται για τη σύνθεση των προσφερόμενων εμπειριών.

Σημείωση: Η αποτύπωση των στοιχείων αποτελεί πρακτική Μάρκετινγκ με στόχο την τεκμηρίωση και δημιουργία τουριστικών εμπειριών που βασίζονται στα χαρακτηριστικά των προορισμών της Περιφέρειας (όπως παραλίες, θρησκευτικά αξιοθέατα, πολιτισμός, γαστρονομία, εκδηλώσεις κ.α.). Δε συνιστά μελέτη γεωγραφικής καταγραφής, η οποία άπτεται άλλης επιστήμης, αλλά έρευνα των στοιχείων που εμπλουτίζουν και εξειδικεύουν την προϊόντική υπόσχεση από τη σκοπιά του Μάρκετινγκ.

Στρατηγική Μάρκετινγκ

Η Στρατηγική Μάρκετινγκ περιέχει τη στρατηγική στόχευσης ελκυστικών αγορών και τµηµάτων αγοράς, τους στρατηγικούς στόχους καθώς και τους 4 Στρατηγικούς Πυλώνες της τουριστικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας που συνθέτουν και την μακροπρόθεσμη στρατηγική μάρκετινγκ. Η Στρατηγική των 4 Εποχών, η εξειδίκευση και η συνδεσιμότητα των τουριστικών προϊόντων, η στρατηγική ανάδειξης προορισμών, η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και οι παραδόσεις συνθέτουν και την Στρατηγική Μάρκετινγκ της Θεσσαλίας.

Χαρτοφυλάκιο Τουριστικού Προϊόντος

Το Χαρτοφυλάκιο Τουριστικού Προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας την ποικιλία των ξεχωριστών ταξιδιωτικών εμπειριών του προορισμού, συνθέτει τα τουριστικά προϊόντα της Θεσσαλίας που έχουν ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός μοναδικού «Εμπειριολογίου». Μέσα από το «Εμπειριολόγιο» αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε προορισμού. Περισσότερα από 35 εξειδικευμένα τουριστικά προϊόντα λειτουργούν ως μοντέλο παραγωγής των εμπειριών που θα προβληθούν μέσα από τις Δράσεις, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν και νέα προϊόντα που θα αξιοποιηθούν εξίσου κατά την παραγωγή νέων εμπειριών.

Στρατηγική Ανταγωνιστικής Ταυτότητας

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, οι προκλήσεις της ανταγωνιστικής ταυτότητας, η τεκμηρίωση και η στρατηγική μάρκας (branding), συγκροτούν με ολοκληρωμένο τρόπο τη μοναδική Ανταγωνιστική Ταυτότητα της Θεσσαλίας και των προορισμών της, διαφοροποιώντας την από τον ανταγωνισμό και προσελκύοντας τα κατάλληλα τμήματα αγοράς.

Η στρατηγική Branding της Θεσσαλίας αξιοποιεί την υψηλή αναγνωρισιμότητα των εδραιωμένων αλλά και των ανερχόμενων προορισμών της, και στηρίζεται στην ανάδειξη των αυθεντικών χαρακτηριστικών τους, των παραδόσεων, των τοπικών προϊόντων και του φυσικού πλούτου.

Οδηγός Δημιουργικής Εκτέλεσης

Ο αποκλειστικός Οδηγός Δημιουργικής Εκτέλεσης της Θεσσαλίας, που αποτελείται από το Δημιουργικό και Τεχνικό Μέρος, διασφαλίζει τη συμπαγή, ενιαία και κοινή επικοινωνία & προβολή των τουριστικών προϊόντων και εμπειριών, προς το εγχώριο και διεθνές ταξιδιωτικό κοινό ως πλατφόρμα, με βασική παράμετρο την κεντρική προώθηση των προορισμών σε πρώτο επίπεδο.

Δημιουργικό Μέρος: Παρουσιάζει την εικαστική αποτύπωση της στρατηγικής μάρκας μέσα από τη δημιουργική οπτικοποίηση της ανταγωνιστικής ταυτότητας της Θεσσαλίας, των προορισμών και των προσφερόμενων εμπειριών. Η δημιουργική αφήγηση (Creative Storytelling), η εφαρμογή της εικαστικής επικοινωνίας και της δημιουργικής εκτέλεσης, προωθούν την ολοκληρωμένη επικοινωνιακή τοποθέτηση της Θεσσαλίας.

Τεχνικό Μέρος: Περιλαμβάνει έναν πλήρη οδηγό με κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της δημιουργικής εκτέλεσης καθώς και εφαρμογές της πλατφόρμας επικοινωνίας για τις ανάγκες προβολής της Θεσσαλίας, όπως το εκθεσιακό περίπτερο κ.α. Ο Οδηγός διαθέτει επιπλέον οδηγίες και κατευθύνσεις στις τοπικές αρχές και στους εμπλεκόμενους του τουρισμού, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα για περαιτέρω δημιουργία εφαρμογών.

Ενδεικτικές Εφαρμογές Δημιουργικής Εκτέλεσης
Άλλες Δράσεις

Travel Stories & Photo Gallery

Τα κείμενα και το φωτογραφικό υλικό, αξιοποιούνται στη διαδραστική ιστοσελίδα προβολής της Θεσσαλίας www.mythessaly.com

Video Gallery

Με στόχο την τουριστική διαφοροποίηση της καμπάνιας προβολής της Θεσσαλίας, δημιουργήθηκαν 4 διαφημιστικές ταινίες, …

Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα

Για την ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, έχει σχεδιαστεί ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης…

Δημόσιες Σχέσεις

Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των προορισμών της Θεσσαλίας και την πρόκληση θετικής δημοσιότητας για αυτούς…

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Ψηφιακή προώθηση των τουριστικών προϊόντων, των εμπειριών και των προορισμών της Θεσσαλίας μέσω της καμπάνιας «My Perfect Day in Thessaly», η οποία υλοποιείται…

Διαδραστική Ιστοσελίδα Προβολής

Για τις ανάγκες φιλοξενίας και αξιοποίησης του σύγχρονου περιεχομένου που δημιουργήθηκε…

Στρατηγική Προβολής & Επικοινωνίας

Το Τριετές Πλάνο Επικοινωνίας της Θεσσαλίας (2017-2019) «χτίζει» την επικοινωνιακή στρατηγική και στόχους, και περιλαμβάνει τα κανάλια και μέσα επικοινωνίας που θα αξιοποιηθούν (Digital, PR, ATL/Media, Activations & BTL), τους επιλεγμένους στρατηγικούς άξονες δράσης και τις ενέργειες που θα υλοποιηθούν για την αποτελεσματική προώθηση της Θεσσαλίας και των προορισμών της.

Οι προορισμοί της Θεσσαλίας βρίσκονται στο προσκήνιο μέσα από συντονισμένες ενέργειες:

  • Storytelling (blogger trips, media trips)
  • Αctivations στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στα Ψηφιακά Μέσα
  • Δημιουργίας και Διαχείρισης Σχέσεων με το κοινό στόχος (Media, B2B)
  • Προτάσεων συμμετοχής σε Τουριστικές Εκθέσεις
  • Διοργάνωσης Events και εκδηλώσεων
Ψηφιακή παρουσίαση του Σχεδίου Μάρκετινγκ Τουριστικού Προϊόντος για τη Θεσσαλία

Το Σχέδιο Μάρκετινγκ, αποτελώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο, αναρτάται σε οnline πλατφόρμα, όπου η τουριστική κοινότητα της Θεσσαλίας, έχει τη δυνατότητα να βρει πλούσιο υλικό σε ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον.

H αυθεντική Θεσσαλία ταξιδεύει στην Ελλάδα και τον κόσμο

Παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο Σχέδιο Μάρκετινγκ και οι Αναπτυξιακές Δράσεις για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας.


My Perfect day in Thessaly

Δράση προβολής στο πλαίσιο της «Σύμπραξης Τουρισμού για τη Θεσσαλία» Κάντε Share το link της καμπάνιας «My Perfect Day» στα Μέσα Κοινωνικής σας Δικτύωσης.

Καρδίτσα & Τρίκαλα οι νέοι προορισμοί στο Discover Greece

Oλοκληρωμένη προβολή της Θεσσαλίας και των προορισμών της μέσα από το Discovergreece.com