Οι Δράσεις

Πρόγραμμα Δράσεων

Στο πλαίσιο της «Σύμπραξης Τουρισμού για τη Θεσσαλία» έχει σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δράσεων που υλοποιείται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει το Marketing Σχεδιασμό και τη στοχευμένη προβολή προορισμών και τοπικών προϊόντων της Θεσσαλίας μέσα από σύγχρονα εργαλεία marketing.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσα από την υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Το Πρόγραμμα Δράσεων υλοποιείται με μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση, με το 2016 να αξιοποιείται ως έτος προετοιμασίας του στρατηγικού σχεδιασμού, του περιεχομένου και των εργαλείων προώθησης του Περιφερειακού Τουριστικού Προϊόντος και το 2017 να σηματοδοτεί το έτος υλοποίησης δράσεων προβολής και εκπαίδευσης.

Σημείο εκκίνησης αποτελεί η εκπόνηση του Σχεδίου Μάρκετινγκ Τουριστικού Προϊόντος & Στρατηγικής Ανταγωνιστικής Ταυτότητας, το οποίο συνιστά τον οδηγό και τη βάση για τις δράσεις του προγράμματος.

Δράσεις 2017

Για το 2017 έχει σχεδιαστεί και δρομολογείται ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών προβολής με έμφαση στην προώθηση των τουριστικών προϊόντων και προορισμών της Θεσσαλίας, αξιοποιώντας και ενισχύοντας παράλληλα τα εργαλεία και το περιεχόμενο που έχει ήδη αναπτυχθεί.

Content, Creatives & Assets
Ανάπτυξη Περιεχομένου Στοχευμένων Εμπειριών και Προορισμών & Ενίσχυση των Διαθέσιμων Ψηφιακών Εργαλείων
Ενέργειες Προώθησης
Ενέργειες Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Πρόγραμμα Διαφήμισης &
Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων
Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα
Υλοποίηση 4 Εκπαιδευτικών Ημερίδων “Digital Footprint
in Hospitality”
Περιφερειακή Δομή
Marketing Υποστήριξη, Παροχή Τεχνικής Βοήθειας Τοπικά
Οι άξονες υλοποίησης για το 2017 είναι οι ακόλουθοι:
  • Content, Creatives & Assets: Ανάπτυξη Περιεχομένου Στοχευμένων Εμπειριών και Προορισμών & Ενίσχυση των Διαθέσιμων Ψηφιακών Εργαλείων.
  • Ενέργειες Προώθησης: Ενέργειες Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Πρόγραμμα Διαφήμισης & Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων.
  • Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα: Υλοποίηση 4 Εκπαιδευτικών Ημερίδων “Digital Footprint in Hospitality”.
  • Περιφερειακή Δομή: Marketing Υποστήριξη, Παροχή Τεχνικής Βοήθειας Τοπικά.

Μέσω της «Σύμπραξης Τουρισμού για τη Θεσσαλία» και με τη στρατηγική συμβολή της Coca-Cola Τρία Έψιλον, θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής για τους προορισμούς της Περιφέρειας με κεντρικούς άξονες το Ψηφιακό Μάρκετινγκ – την Ανάπτυξη Περιεχομένου και τις Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων με δημοφιλή ΜΜΕ του εξωτερικού.

Κατά το διάστημα 2017-2019, στοχεύοντας στην αναγνωρισιμότητα των τουριστικών προϊόντων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα λάβει χώρα μια σειρά συντονισμένων δράσεων όπως Ειδικά Σχεδιασμένη Video Campaign, Καμπάνια Social Media, Διαγωνισμοί με Συμμετοχή και Διάδραση των χρηστών (engagement) καθώς και Στοχευμένες Ενέργειες Προβολής, όπως περιγράφονται στο Πλάνο Επικοινωνίας του Σχεδίου Μάρκετινγκ Τουριστικού Προϊόντος της Θεσσαλίας.

H αυθεντική Θεσσαλία ταξιδεύει στην Ελλάδα και τον κόσμο

Παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο Σχέδιο Μάρκετινγκ και οι Αναπτυξιακές Δράσεις για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας.


My Perfect day in Thessaly

Δράση προβολής στο πλαίσιο της «Σύμπραξης Τουρισμού για τη Θεσσαλία» Κάντε Share το link της καμπάνιας «My Perfect Day» στα Μέσα Κοινωνικής σας Δικτύωσης.

Καρδίτσα & Τρίκαλα οι νέοι προορισμοί στο Discover Greece

Oλοκληρωμένη προβολή της Θεσσαλίας και των προορισμών της μέσα από το Discovergreece.com